Κόστος συμμετοχής

Τύπος εγγραφής Κόστος
Μέλη ΕΛΨΕ 120,00 €
Μη μέλη ΕΛΨΕ 150,00 €
Εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 80,00 €
Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί 70,00 €
Προπτυχιακοί φοιτητές 30,00 €

Κόστος συμμετοχής εργαστηρίων

Το κόστος συμμετοχής στα εργαστήρια ανέρχεται στα 25,00 € ανά εργαστήριο.

ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.