ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Ο χρόνος διάρκειας κάθε Προφορικής Ανακοίνωσης ανέρχεται σε 15 λεπτά με 5 λεπτά ερωτήσεων/συζήτησης, άρα συνολικά 20 λεπτά. Είναι σημαντικό ο χρόνος παρουσίασής σας να μην υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χρόνο για να μην διαταράσσεται η συνολική ροή του προγράμματος.
  • Το αρχείο της παρουσίασής σας θα πρέπει να παραδίδεται στο Γραφείο Υποστήριξης Παρουσιάσεων, το οποίο θα βρίσκεται δίπλα στη Γραμματεία, το πρωί της ημέρας που θα μιλήσετε ή πριν την έναρξη της συνεδρίας σας, στον τεχνικό υπεύθυνο της αίθουσας. Το αρχείο παρουσίασης θα πρέπει να έχει τη μορφή MS ppt, pptx ή pdf. Αναμένεται ότι οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα τηρούν τους κανόνες του APA Style.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Οι συγγραφείς Αναρτημένων Εργασιών (posters) παρακαλούνται να διαμορφώσουν την εργασία τους στις εξής διαστάσεις: ύψος 100εκ., πλάτος 70 εκ. Οι συγγραφείς έχουν την ευθύνη της ορθής εκτύπωσης των εργασιών τους. Η Γραμματεία του Συνεδρίου και το Γραφείο Υποστήριξης Παρουσιάσεων δεν είναι υπεύθυνα για την εκτύπωση των αναρτημένων εργασιών.
  • Ο χώρος και το διάστημα ανάρτησης των εργασιών θα παρουσιάζεται στο Πρόγραμμα. Οι συγγραφείς πρέπει να τοποθετήσουν την εργασία τους για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να την απομακρύνουν μετά τη λήξη του. Θα πρέπει να προσέλθετε στους χώρους ανάρτησης 10’-15’ νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα. Εθελοντές θα σας υποδείξουν τη θέση ανάρτησης της εργασίας σας, ενώ υλικό για την τοποθέτηση των εργασιών σας θα διατίθεται από το Γραφείο Υποστήριξης Παρουσιάσεων.
  • Οι συγγραφείς οφείλουν να είναι παρόντες/παρούσες κατά τη διάρκεια της ανάρτησης της εργασίας τους για τυχόν ερωτήματα και συζήτηση με συνέδρους που θα δείξουν ενδιαφέρον για αυτήν. Συνήθης πρακτική είναι οι συγγραφείς να έχουν εκτυπώσει μονοσέλιδο φυλλάδιο με τη σύνοψη της εργασίας τους για το κοινό. Αναμένεται ότι οι Αναρτημένες Εργασίες θα ακολουθούν τους κανόνες του APA Style.