Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Έναρξη υποβολής εργασιών: Φεβρουάριος 28, 2022
  • Έναρξη εγγραφών: Φεβρουάριος 28, 2022
  • Λήξη υποβολής εργασιών: Μάιος 31, 2022
  • Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών: Ιούλιος 15, 2022
  • Λήξη μειωμένου κόστους εγγραφής: Αύγουστος 12, 2022
  • Γνωστοποίηση προγράμματος: Σεπτέμβριος 15, 2022