ΕΛΨΕ

Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 ως μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία. Στόχος της ΕΛΨΕ είναι η προαγωγή της επιστήμης της Ψυχολογίας με την υποστήριξη του ερευνητικού έργου στη Ελλάδα, τη διάχυση τεκμηριωμένης γνώσης στο κοινό και τη διάδοση ψυχολογικών υπηρεσιών που ενδυναμώνουν την ψυχική υγεία, ευεξία, λειτουργικότητα και ανάπτυξη ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων.

Η Εταιρεία επιδιώκει να είναι κοινωνικά παρούσα και να προάγει την επιστήμη της Ψυχολογίας, ιδιαίτερα μέσω της εκπροσώπησής της σε εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και σε Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Περισσότερα για την εταιρεία εδώ.

Παλαιότερα Πανελλήνια Συνέδρια Ψυχολογικής Έρευνας ( Για παλαιότερα συνέδρια της ΕΛΨΕ δείτε εδώ )

Εγγραφή στην Εταιρεία ( Για πληροφορίες εγγραφής στην εταιρία δείτε εδώ )

Επικοινωνία με διοργανωτές