Βραβεία

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Για την επιβράβευση και ενίσχυση της ποιοτικής επιστημονικής δραστηριότητας, η διοργάνωση του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας θα απονείμει:
α) δύο βραβεία στις καλύτερες αναρτημένες εργασίες, σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια και υποψήφιο/α διδάκτορα, αντίστοιχα.
β) δύο βραβεία για την καλύτερη προφορική παρουσίαση σε υποψήφιο/α διδάκτορα και μεταδιδάκτορα, αντίστοιχα.
Τα βραβεία συνοδεύονται από συμβολική χρηματική αμοιβή και απονέμονται από ειδική επιτροπή πανεπιστημιακών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό πεδίο κατά την υποβολή της περίληψης της αναρτημένης εργασίας ή προφορικής παρουσίασής τους. Σε περίπτωση επιλογής θα ζητηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σπουδών.

Κριτική Επιτροπή Βραβείου Αναρτημένης Εργασίας

Ε. Φίγγου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ξ. Χρυσοχόου
Καθηγήτρια
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Κριτική Επιτροπή Βραβείου Προφορικής Παρουσίασης

Ε. Λαμπρίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Α. Παπαστυλιανού
Καθηγήτρια
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τα παραπάνω βραβεία είναι μια ευγενική χορηγία των εκδόσεων Gutenberg.

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ»

Τιμώντας τη Μαρία Νασιάκου για τη συμβολή της στην εδραίωση της Ψυχολογίας στην Ελλάδα, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία έχει θεσπίσει βραβείο με το όνομά της για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στην Ψυχολογία. Τις υποψήφιες διατριβές αξιολογεί επιτροπή πανεπιστημιακών με κριτήρια τη θεωρητική, μεθοδολογική αρτιότητα και καινοτομία.

Το βραβείο «Μαρία Νασιάκου» προκηρύσσεται ανά διετία και απονέμεται σε τελετή κατά την διάρκεια των Πανελλήνιων Συνεδρίων Ψυχολογικής Έρευνας στην οποία ο/η βραβευθείς/θείσα παρουσιάζει την διατριβή του στο κοινό του Συνεδρίου. (https://www.facebook.com/psy.elpse/photos/a.109009780500654/716424799759146/).

Το βραβείο κατά το προηγούμενο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ (2019) είχε απονεμηθεί στην Δρ. Ροδάνθη Λεμονάκη για την διατριβή της “Επαγγελματική εξουθένωση, εργασιακή δέσμευση και εργασιακή απόδοση: Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των γνωστικών λειτουργιών”. (https://elpse.com/category/vraveia-nasiakou/).

Κριτική Επιτροπή Βραβείου «Μαρία Νασιάκου»

Γεώργιος Αμπακούμκιν
Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ευρυνόμη Αυδή
Καθηγήτρια
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού
Επίκουρη Καθηγήτρια
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών