Βραβεία

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Για την επιβράβευση και ενίσχυση της ποιοτικής επιστημονικής δραστηριότητας, η διοργάνωση του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας θα απονείμει:
α) δύο βραβεία στις καλύτερες αναρτημένες εργασίες, σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια και υποψήφιο/α διδάκτορα, αντίστοιχα.
β) δύο βραβεία για την καλύτερη προφορική παρουσίαση σε υποψήφιο/α διδάκτορα και μεταδιδάκτορα, αντίστοιχα.
Τα βραβεία συνοδεύονται από συμβολική χρηματική αμοιβή και απονέμονται από ειδική επιτροπή πανεπιστημιακών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό πεδίο κατά την υποβολή της περίληψης της αναρτημένης εργασίας ή προφορικής παρουσίασής τους. Σε περίπτωση επιλογής θα ζητηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σπουδών.

Τα παραπάνω βραβεία είναι μια ευγενική χορηγία των εκδόσεων Gutenberg.

Αποτελέσματα

Βραβεία Αναρτημένης Εργασίας: Ουρανία Ταχματζίδου & Δήμητρα Γιβροπούλου
Βραβεία Προφορικής Παρουσίασης: Γεώργιος Τσούβελας & Ανδρέας Τσούνης

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ»

Τιμώντας τη Μαρία Νασιάκου για τη συμβολή της στην εδραίωση της Ψυχολογίας στην Ελλάδα, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία έχει θεσπίσει βραβείο με το όνομά της για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στην Ψυχολογία. Τις υποψήφιες διατριβές αξιολογεί επιτροπή πανεπιστημιακών με κριτήρια τη θεωρητική, μεθοδολογική αρτιότητα και καινοτομία.

Το βραβείο «Μαρία Νασιάκου» προκηρύσσεται ανά διετία και απονέμεται σε τελετή κατά την διάρκεια των Πανελλήνιων Συνεδρίων Ψυχολογικής Έρευνας στην οποία ο/η βραβευθείς/θείσα παρουσιάζει την διατριβή του στο κοινό του Συνεδρίου. (https://www.facebook.com/psy.elpse/photos/a.109009780500654/716424799759146/).

Το βραβείο κατά το προηγούμενο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ (2019) είχε απονεμηθεί στην Δρ. Ροδάνθη Λεμονάκη για την διατριβή της “Επαγγελματική εξουθένωση, εργασιακή δέσμευση και εργασιακή απόδοση: Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των γνωστικών λειτουργιών”. (https://elpse.com/category/vraveia-nasiakou/).

Αποτελέσματα

Το Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής στην Ψυχολογία «Μαρία Νασιάκου» απονεμήθηκε στην κα Παναγιώτα–Βασιλική Κουτσιμανή.